Inleiding

 

Metingen verrichten wij met meetapparatuur. Zoals we voor het meten van lengte een duimstok gebruiken, zo gebruiken we voor het meten van elektriciteit een spannings- of stroommeter.

De belangrijkste elektrische eenheden die je eenvoudig kan meten zijn spanning, stroom en weerstand.

 

Iedere technici die te maken heeft met elektriciteit wil graag meten of er wel spanning of stroom aanwezig is, Ook de automonteur meet of er nog 12 volt staat op de richtingaanwijzer. Ook kan je snel even de batterij controleren of die nog voldoende spanning heeft.

Er zijn legio beroepsgroepen die willen meten of er spanning of stroom op de schakeling staat.

 

Deze les is ontwikkeld om goed en verantwoord met een multimeter om te  gaan, deze meter wordt ook wel universeelmeter genoemd, en is geschikt voor leerlingen die een technische opleiding volgen aan de VMBO of MBO school.

 

We gaan ervan uit dat je de basis onderdelen zoals spanning, stroom en weerstanden in je opleiding al hebt genoten. Ook maak je gebruik van grootheden zoals Mega (1000) en milli (0,001). Ook de wet van Ohm moet bekend zijn.

Als je nog niet precies weet wat hiermee bedoeld wordt moet je eerst deze basis onderdelen eigen maken voordat je gaat starten met deze digitale les.

 

In de elektrotechniek gebruik je vaak een multimeter. De multimeter bezit een groot aantal bereiken voor het meten van gelijkspanningen, gelijkstroom, wisselspanning en wisselstroom. Ook kan men hier de weerstand in verschillende bereiken meten.

 

Er zijn diverse typen multimeters die oa. Kunnen meten;

Diodes, akoestische doorgangstester, transistortester, condensatortester en temperaturen.

 

In dit lesprogramma werk je met een AMPROBE 5XP-A multimeter.

 

 

 

 

 

Lesinhoud

 

Geschatte studiebelasting is ongeveer 30 minuten.

Enkele formules ter die hier toegepast worden:

 

Wet van Ohm: U = I x R (Spanning  =  Stroom  x  Weerstand)

Vermogen: P  =  U  x   I    (Vermogen  =  Spanning  x  Weerstand)

 

 

Om met deze lesmoduul te starten ga je naar de onderstaande site en lees de instructies aandachtig.